Inga María Ottósdóttir
Löggiltur fasteignasali - Viðskiptalögfræði -